Hľadá sa nástupca slávneho pekára

Dom pekára Kesselbauera opäť ožíva

Centrá miest opäť získavajú svoj význam a začínajú fungovať ako ťažiská verejného života. Prirodzenú funkciu stratili dávnejšie, počas vlny výstavby nákupných a obchodných zón v okrajových častiach miest, ktoré boli v napĺňaní vtedajších ľudských potrieb úspešnejšie a spôsobili odliv zo starých lokalít. Vďaka novému prístupu ale postupne ožívajú, mnohokrát aj vďaka developerským aktivitám. Situáciu pomohli zmeniť napríklad na Námestí 1. mája.

Základom je lokalita 

Nachádzame sa na skok od vyhľadávaných atrakcií, Prezidentského paláca, historického jadra Bratislavy a frekventovaných peších ťahov. Investičná skupina Proxenta tu buduje Rezidenciu Kesselbauer, v ktorej reaguje na viaceré požiadavky súvisiace s vynikajúcou polohou, pokladanou za významnú pre tvorbu živej mestskej štruktúry. 

 

V prvom rade pokračuje v budovaní kompaktnej zástavby typickej pre územie Starého Mesta, vymedzujúcej chránené oddychové vnútrobloky s vlastnou špecifickou atmosférou. Spolu s ďalšími realizáciami z portfólia Proxenty, Weinhauerom a pripravovanou Vilou Bielou, formuje uzatvorený blok s príjemným zeleným dvorom, stavebne odčleneným od aktívneho okolia. Užší kontakt s mestom zabezpečí lákavý parter, jedna z podstatných súčastí budov situovaných v podobne atraktívnych pozíciách. Vyhradený je pochopiteľne pre priestory určené na ďalší prenájom, ktoré zostávajú vo vlastníctve developera.  

Podnikanie v skvelej lokalite 

Charakter rezidenčného projektu uspokojí nároky záujemcov o reprezentatívne priestory. Možnosti sú nastavené do určitej miery flexibilne. Susedné prevádzky možno spájať, pričom s ohľadom na snahu nepotlačiť dizajnovú identitu klientovho podnikania budú vyhotovené do štádia holopriestoru. Popri vizuálne exponovanom umiestnení v nielen turisticky príťažlivom susedstve sa ako zaujímavá výhoda ponúka spomínaný vnútroblok, prístupný cez pasáž z Námestia 1. mája. Osviežený bude sadovými úpravami a v prípade gastroprevádzky umožní aj zriadenie exteriérovej terasy. Vzhľadom na lokalitu bude budúcim prevádzkam svedčať i luxusnejší koncept. 

  

 

Ozajstnou špecialitou projektu by sa však mala stať prevádzka, ktorá na mieste zabezpečí naozaj cennú kontinuitu. Na pozemku v minulosti stála pekáreň veľkopodnikateľa Alexandra Kesselbauera a s jej obdobou počíta developer aj v súčasnosti. Ako potvrdila Monika Balgová, riaditeľka marketingu a PR skupiny Proxenta, otvorený je rôznym formám spolupráce. “Záujemcovi vieme odovzdať priestor v štádiu holopriestoru, alebo koncept pekárne vybudujeme v našej réžii. Hotový priestor odovzdáme prevádzkovateľovi, ktorý bude realizovať samotnú výrobu. Je v našom záujme obnoviť tradíciu na mieste, ktoré je s pekárstvom úzko späté.” 

Autentickosť zážitku posilní i skutočnosť, že časť priečelia je zároveň replikou originálneho objektu pekárne, spracovanou na základe požiadaviek pamiatkového úradu. Pôvodný projekt zahŕňajúci historizujúcu fasádu navrhlo štúdio Verida na čele s architektom Jánom Gallom, pod redizajn zohľadňujúci aktuálne podmienky sa podpísal ateliér Beionde.

Bývanie v skvelej lokalite 

Pri podpore mestskosti prostredia zohráva úlohu tiež polyfunkčná náplň zástavby. V Rezidencii Kesselbauer vznikne výrazný podiel bývania v podobe 115 bytových jednotiek. Čo je významné, vzhľadom na ich výhodné parametre, budú s veľkou istotou prioritne využívané pre účely trvalého bývania. 

 

Ponuka bola vyskladaná aj z aktuálne populárnejších troj- a štvorizbových bytov a apartmánov. K väčšine prislúchajú lodžie alebo priestranné terasy a výbava pokrýva tiež exteriérové tienenie a prípravu pre klimatizáciu. Vyriešené bude aj parkovanie, častý problém v centrálnych lokalitách. V dvojpodlažnom suteréne bude vytvorených 155 parkovacích státí.

Realizácia projektu Rezidencia Kesselbauer postupuje stále podľa stanoveného harmonogramu. Finálnu podobu by zaujímavá stavba, ktorá prihliada na minulosť i súčasné trendy v rozvoji miest, mala nadobudnúť do konca tohto roka. Kolaudačné konanie sa bude realizovať v prvom kvartáli 2023.