Átrium projektu Kesselbauer oživí originálne umelecké dielo

Dom pekára Kesselbauera opäť ožíva

Kvalita verejných priestorov rezidenčných projektov ide ruka v ruke s kvalitou života a spokojnosťou ich obyvateľov. Uvedomuje si to aj investičná skupina Proxenta a preto pri výstavbe svojich projektov investuje do infraštruktúry, zelene a ďalšej vybavenosti aj nad rámec svojich zákonných povinností.

 

Teraz sa rozhodla posunúť dôraz na verejný priestor ešte o úroveň vyššie a obohatiť verejné priestory rezidenčných projektov o prejavy súčasného umenia, ktoré podčiarknu „genius loci“ konkrétnej lokality.

 

„Je dokázané, že umenie vo verejnom priestore priťahuje divákov a zvyšuje záujem obyvateľov tráviť viac času v exteriéri. Preto sme sa rozhodli obohatiť vonkajšie priestory našich rezidenčných projektov o umelecké inštalácie, ktoré sprostredkujú obyvateľom a návštevníkom súčasné umenie a zveľadia verejný priestor o hodnotný a vizuálne príťažlivý prvok,“ vyjadrila sa Monika Hamed, riaditeľka marketingu a PR investičnej skupiny Proxenta. Svoj zámer chce Proxenta realizovať vo všetkých rezidenčných projektoch, ktoré má aktuálne vo výstavbe, ale aj v tých, ktoré sú zatiaľ len vo fáze príprav. Prvým z nich je rezidenčný projekt Kesselbauer, ktorý vyrástol v centre hlavného mesta, na Námestí 1. mája. 

 

 

Proxenta & Artist's Hero

S prípravou zadania a zorganizovaním výzvy pre umelcov pomohla Proxente art-sharingová platforma Artist's Hero. „So zadávaním výziev či vyhlasovaním verejných súťaží nemáme v Proxente zatiaľ žiadne skúsenosti. Obrátili sme sa preto na Artist's Hero, aby nám s týmto procesom pomohli,“ približuje Monika Hamed dôvod, prečo sa rozhodli preniesť tieto činnosti na Artist's Hero. 

 

V rámci spolupráce skombinovala spoločnosť Artist's Hero svoju expertízu v oblasti obstarávania umenia na zákazku s porozumením súčasnej mladej umeleckej scény a pre Proxentu zorganizovala otvorenú neanonymnú výzvu pre návrh umeleckých diel – sôch a inštalácii – do átria projektu. „Na otvorenú výzvu zareagovalo osem slovenských a českých umelcov, ktorí predstavili 14 návrhov vizuálneho umeleckého diela“ prezrádza Monika Hamed a dodáva, že prihlásené koncepty vyhodnotila odborná porota pozostávajúca zo zástupcov developera, architektov projektu a ďalších prizvaných odborníkov v júli 2022.

 

 

Róbert Palúch & Krídla 

Víťazom súťaže sa stal slovenský sochár pôsobiaci v Prahe Róbert Palúch s dielom „Krídla“.  Návrh zobrazuje sekvencie pohybu kľučky, ktorá si privlastňuje pohyb vtáčích krídiel pri vzlietaní. Kompozícia jednotlivých kľučiek vo fázach postupného rozpaženia vytvára pocit stúpania v jemne naznačenej špirále. Podľa Palúcha ide o výtvarné načrtnutie filozofie súčasného bývania, vzdušného, presvetleného a slobodného: „Kľučka, ktorá symbolizuje prechod z jednej miestnosti do druhej, alebo z interiéru do exteriéru, v tejto soche naznačuje prechod od striktnej funkcie k lyrike otvorených možností.“ Dielo bude tvorené piatimi samostatne stojacimi nerezovými stĺpmi s dĺžkou od 3,3 do 7 metrov, na ktorých budú inštalované krídla s rozpätím od 2,3 do 4 metrov. S osadením sochy „Krídla“ do priestoru átria počíta developer v prvej polovici tohto roka.